Home

Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása

Főbb különbség: A két sejt közötti fő különbség az, hogy a prokarióta sejtek alapvetően nem rendelkeznek nukleáris sejtekkel, míg az eukarióta sejtek igazi magjaik. Az eukarióta sejtek nagyobbak és összetettebbek, mint a prokarióta sejtek. Minden élő szervezetet két csoportba sorolhatunk a sejtek alapvető szerkezetétől függően Mi a különbség az eukarióta sejt és a prokarióta sejt között? A prokarióták és az eukarióták közötti megkülönböztetést tekintik a legfontosabb különbségnek az organizmuscsoportok között. Az eukarióta sejtek membránhoz kötött organellákat tartalmaznak, mint például a mag, míg a prokarióta sejtek nem. A cellulák különbsége A prokarióta és az eukarióta sejtek összehasonlítása Evolúciós kapcsolat lehetsége: sorozatos endoszimbiózis elmélete. Ezt támasztja alá a színtestek és a mitokondriumok felépítése: õseik szabadon élõ prokarioták lehettek, melyek egy nagyobb sejt belsejébe jutottak és ott meghonosodtak (önálló genetikai apparátussal. Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása. 1. táblázat: Az eukarióta és prokarióta sejt tulajdonságainak összehasonlítása Prokarióták Eukarióták Jellemző élőlények baktériumok, archeák: protiszták, gombák, növények, állatok: Általános méret ~ 1-10 µm ~ 10-100 µm (a spermiumok, a farokrésztől eltekintve, kisebbek) A sejtmag: nukleoid régió; nincs igazi 1. táblázat: Az eukarióta és prokarióta sejt tulajdonságainak összehasonlítása Prokarióták Eukarióták Jellemző élőlények baktériumok, archeák: protiszták, gombák, növények, állatok: Általános méret ~ 1-10 µm ~ 10-100 µm (a spermiumok, a farokrésztől eltekintve, kisebbek) A sejtmag: nukleoid régió; nincs igazi.

A prokarióta és az eukarióta sejt közötti különbsé

A prokarióta és az eukarióta DNS replikációja közötti különbségek nagyrészt ezeknek a szervezeteknek a DNS-e és sejtjei méretében és összetettségében mutatkozó ellentéttel függnek össze. Az átlagos eukarióta sejt 25-szer több DNS-sel rendelkezik, mint egy prokarióta sejt Genom. Az eukarióta sejt nagyobb, mint a prokariótáké, és általában genomjában is több gén található. Így például a prokarióta kólibaktérium (Escherichia coli) DNS-e 4,7 millió bázispárból áll, az emberé mintegy 3 milliárdból. A prokarióták genomja egyetlen, kör alakú DNS-molekula, amihez bázisos fehérjék kapcsolódnak, de ezek sohasem hisztonok Funkciói és mi az eukarióta sejt. A prokarióta organizmusok evolúciósan idősebbek, mint az eukarióták. Mi a prokarióta sejt? A prokarióta sejtek vagy prokarióták egysejtű élő szervezetek, amelyek az előnyben részesített biológiai osztályozástól függően a Prokaryota birodalomhoz vagy a Monera királysághoz tartoznak. A másik, az eukarióta szerveződésű csoportot a sejtalaktani, a biokémiai ismeretek, a megismert anyagcsere-folyamatok, a genetika és a fejlődésbiológia alapján további csoportokba sorolhatjuk Report. 348 Views. A prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása. Download Presentation. Összefoglaló feladatok - . sejttan mbi@. i

Számos prokarióta élőlény sejtjén egy vagy több ostor van, amelynek szerkezete és működése alapvetően eltér az eukariótákétól. Baktériumsejt felépítése Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása A prokarióta sejtek és az eukarióta sejtek között számos különbség van, azonban a sejt belső szerkezetétől függően a prokarióta sejtek egyszerűek, egysejtűek és kicsik, amelyeknek nincs jól definiált magja, míg az eukarióta sejtek többsejtűek, nagyobbak és jól meghatározott atommaggal rendelkezik Válogasd szét a jellemzőket Megállapították, hogy a prokarióta sejteket sejthártya határolja, belsejüket sejtplazma tölti ki. Az eukarióta állati sejtekben sejthártyát, sejtplazmát és sejtmagot különítettek el. A növényi sejtekben ezeken kívül felfedezték a sejtfalat, a színtesteket és a zárványokat A prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása A méretnövekedés tette lehetővé az eukarióta sejt számára, hogy a lassabban növekedő prokarióta sejteket bekebelezve létrejöjjön a mitokondrium és a színtest is

A prokarióta (Bacteria, Archaea) és eukarióta (Eucarya) sejt összehasonlítása (Tóth Erika) A sejt az élet alapvető egysége: sejtmembránnal határolódik el a környezetétől és más sejtektől A Prokarióta sejt a legelsőként megjelenő sejt. Definociója: Olyan sejtek, melyeknek nincs valódi sejtmaghártyával elkülönített sejtmagjuk. Szerkezet: Kétszeres membrám határolja. Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása

A prokarióta sejtek felépítése és működése számos ponton eltér az eukarióta sejtekétől, membránnal körülhatárolt, autonóm sejtszervecskéket általában nem tartalmaznak. Ezért a baktérium sejtek membránjának minden olyan funkciót el kell látnia, ami egy eukarióta sejtben organellumok membránjához kötötten zajlik. Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek alapján Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek morfológiai vizsgálat Baktériumsejt felépítése Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása Jellemző Baktériumsejt felépítése Most pedig felsoroljuk az élőlények 5 országát:... A prokarióta sejt felépítése (Tóth Erika) 3.2. A prokarióta sejtek mérete és alakja (Tóth Erika) 3.2.1

A recens prokarióta sejt organizációja, prokarióta (Bacteria, Archaea) és eukarióta sejt összehasonlítása. A citoplazma és nukleáris állomány, extrakromoszómális elemek, replikáció, transzkripció, transzláció. A citoplazma membrán típusai, szerkezete és működése, mezoszóma, gázvakuólumok a fertőtlenítés és a sterilezés 6. óra Az eukarióta egysejtűek országa Fogalmak: az eukarióta sejt felépítése, a növényi, állati és gomba típusú sejt jellemzői, ostorosmoszatok, endocitózis, exocitózis Csomópontok: az eukarióta sejt és a prokarióta sejt felépítésének összehasonlítása Lynn Margulis úttörő endoszimbiotikus elmélete nyomán - mely szerint az eukarióta sejt néhány sejtszervecskéje eredetileg önálló prokarióta organizmus volt és szimbiotikus folyamatban egyesültek - az élet fájának alapvető felosztását is felülvizsgálták

Eukarióta sejt és prokarióta sejt - különbség és

 1. t az algák, és a víz oxidálása révén molekuláris O 2 -t termelnek..
 2. t a baktériumok és az egysejtűek, amelyek csak egyetlen sejtből állnak. S vannak olyanok, amelyeket sok sejt.
 3. Eukarióta sejt. eukarióta sejt; sejtmag - A DNS-ből és fehérjékből álló kromatinállományt tartalmazza. Az állati, a növényi és a gombasejtek eukarióták, azaz rendelkeznek sejtmaggal. A prokarióta sejteknek (baktériumoknak) nincs sejtmagjuk, DNS-ük a sejtplazmában található
 4. 1. A recens prokarióta sejt organizációja, prokarióta (Bacteria, Archaea) és eukarióta sejt összehasonlítása. 3 domain: Bacteria , Achaera és Eucarya 1.1. Jellemz®k: ulaTjdonság Bacteria Achaera Eucarya Sejtátmér® 0,5 2 m >10 m Örökít®anyag cirkuláris DNS lineáris DNS Hisztonfehérjék + Kromoszómák 1 >
 5. A prokarióta sejtek és az eukarióta sejtek között számos különbség van, azonban a sejt belső szerkezetétől függően a prokarióta sejtek egyszerűek, egysejtűek és kicsik, amelyeknek nincs jól definiált magja, míg az eukarióta sejtek többsejtűek, nagyobbak és jól meghatározott atommaggal rendelkezik

A prokarióta és az eukarióta sejtek összehasonlítása

A fő különbség a prokarióta és az eukarióta riboszómák között az a a prokarióta riboszómák kis, 70 S riboszómák, míg az eukarióta riboszómák nagyobbak, 80S riboszómák. Továbbá, a prokarióta riboszómák szabadon fordulnak elő a citoplazmában, míg az eukarióta riboszómák általában a mag külső membránjához és az endoplazmatikus retikulumhoz kapcsolódnak Mindkét sejt a DNS replikációját mutatja, de különbözik egymástól. Az egyik legnagyobb különbség a prokarióta DNS replikáció és az eukarióta DNS replikáció között az, hogy a prokarióta replikáció a sejt citoplazmájában zajlik, míg a DNS eukarióta replikációja a sejtmagban történik Prokariota és eukariota sejtek Neutrofil granulocita fagocitál baktériumokat Baktérium sejt transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele 1. nukleoid, 2. tok, 3. protoplazma, 4. sejtfal, 5. sejtmembrán Melyik kép mutatja be a prokarióta, és melyik az eukarióta replikációt Gyakorlás: Prokarióta és eukarióta sejtek. A plazmamembrán és a citoplazma. A sejtmag és a riboszómák. Gyakorlás: A sejtek alapvető jellemzői. Következő lecke. Kirándulás az eukarióta sejt belsejében

Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása, számos

Sejt - Wikipédi

Az a sejtésem, hogy a kérdés az archezoon nevű lényekről szól. Ezeket valóban eukariótáknak számítják, és valóban az a feltételezés, hogy a legősibb eukariótákkal állnak rokonságban (Szathmáry & Maynard Smith 2000: 73, 86). Az eukarióta sejt kialakulása több lépésben zajlott végbe, és töb ismérve is van Prokarióta • Maganyag diffúz eloszlású (nucleoid) • Maghártya nem veszi körül • Hiszton,egyéb csomagoló fehérjék és így kromatin nincs,hiányzik a magvacska is. • A DNS molekula gyűrű alakú (cirkuláris),olyan kétszálú DNS,melynek nincs két szabad vége,hanem gyűrűszerűen visszatér önmagába. • Transzkripció. A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben: Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása, kompartmentalizáció, sejtmembránok felépítése és szerepe. Az eukarióta sejtalkotók felépítése és funkciója. Transzportfolyamatok: diffúzió, aktív- és passzív transzport. Ozmózis: plazmolízis és hemolízis

A DNS replikáció összehasonlítása és ellentmondása a

A prokarióta sejt organizációja, prokarióta (Archaea és Bacteria) és eukarióta sejt összehasonlítása. 3. A virológia tudománya, a vírusok szerkezete és felépítése, a vírusok 3. A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása, a növényi és állati sejtek felépítése közötti különbségek, az endoszimbionta elmélet. 4. A szivacsok és a csalánozók testfelépítésének összehasonlítása 5. A laposférgek jellemzése (csíralemezek, elsődleges testüreg) 6 RNS és DNS biokémiai és biológiai összehasonlítása. Biológiailag fontos lipidek és szénhidrátok. Makromolekulák izolálása és tisztítási eljárásai: centrifugálás, kisózás, dialízis, kromatográfiás módszerek, liofilizá- Prokarióta és eukarióta sejt. Sejtmembrán, kompartmentalizáció. Sejtmag, magvacska, a.

Bacteria, Archaea és eukarióta sejtek összehasonlítása; A prokarióta membránok; Tananyag: - Kristóf - Pálfia: A sejtbiológia alapjai (évente frissítve a kurzus Moodle felületén elérhető) Számonkérés: - Szóbeli vizsga (20 perc A prokarióta sejttípus és a felépítés, működés és alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása Prokarióta sejt vizsgálata ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek alapján Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek morfológiai vizsgálat Mik az eukariota sejt alkotoi? - Válaszok a kérdésre. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit Mind a prokarióta, mind az eukarióta sejtek genetikai anyagként használják a DNS-t; ahol a sejt belsejében található a DNS, e két sejttípus esetében eltérő. A prokarióta sejtekben a DNS nukleoid és plazmid formájában található meg. Az eukarióta sejtekben a DNS a magban, a mitokondriumokban és a kloroplasztokban található

Eukarióták - Wikipédi

 1. A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben Feladatok: Prokarióta és eukarióta sejtek összehasonlítása, kompartmentalizáció, sejtmembránok felépítése és szerepe. Az eukarióta sejtalkotók felépítése és funkciója. Transzportfolyamatok: diffúzió, aktív- és passzív transzport. Ozmózis: plazmolízis és.
 2. 13. tétel: A gerincesek keringési rendszerének összehasonlítása 22 14. tétel: Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása 23 15. tétel: A biológiai oxidáció és az erjedés 25 16. tétel: Endoszimbionta sejtalkotók 26 17. tétel: Fehérjeszintézis mirigysejtekben 27 18. tétel: A sejtciklus 29 19. tétel: Molekuláris.
 3. Az eukarióta sejt jellemző sejtalkotója. Kivülről a sejtmaghártya borítja, amely pórusokban gazdag. A sejtmaghártyán belül találjuk a maganyagot, mely magnedvre és kromatin(állomány)ra osztható.A magnedv a citoplazmához hasonló felépítésű, a kromatin(állomány) fehérjékből és DNS-ből áll, azaz a sejt örökítőanyagát foglalja magába

jellemzés, kemo- és genotaxonómia, polifázikus eljárások). 26. A prokarióta (Bacteria, Archaea) és eukarióta (Eukarya) sejtek összehasonlítása. A recens pro-karióta sejt szerveződése és működése (sejtfal, citoplazma membrán, citoplazma, nukleáris ál-lomány, glikokalix, csillók, kitartó képletek, zárványok). 27 Prokarióta egysejtek: a baktériumok 29 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása 30. 4 TARTALOM Egysejt e ukarióták 31 Gombák, zuzmók 32 NÖVÉNYEK Növényi sejt 33 Növényi szövetek 34 Növényi vegetatív szervek 35 Növényi generatív szervek 3 Sejt és fejlődésbiológia 3. A vírusok, a prokarióta és eukarióta, (állati és növényi) sejtek összehasonlítása - A vírusok és prokarióták szerkezetének jellemzése, főbb molekuláris sajátságai: energianyerésük, szaporodási stratégiáik, örökletes anyaguk szerkezete A homotrimer szerkezet kialakulásának vizsgálata prokarióta és eukarióta dUTPázok összehasonlító szerkezet-analízise révén A humán és Drosophila dUTPáz szerkezeti összehasonlítása 5.19. ábra - Az ismert szerkezetű homotrimer dUTPázok szekvenciájának összehasonlítása illetve a sejt halálához vezet, ezért.

Prokarióta és az eukarióta sejt Önálló élőlény lehet akár egyetlen sejt is, mint például egy prokarióta baktérium vagy egy eukarióta egysejtű. A többsejtű eukariótákban a sejtek sejthalmazokba vagy szövetekbe, szervekbe, szervrendszerekbe rendeződnek és együtt alkotják a szervezetet Prokarióta sejt felépítése Csoportosításuk anyagcsere és energiahasznosítás szerint Prokarióták jelentősége Baktériumok által okozott betegségek Az alacsonyabbrendű eukarióták általános jellemzői. Prokarióta és egysejtű eukarióta sejt összehasonlítása Óriás amőba, papucsállatka és zöld szemesostoros megismerés

Prokarióta Sejt - Biológia - 202

A prokarióta sejt egyetlen kör alakú kromoszómát tartalmaz, amely a citoplazmában lebeg. Milyen hasonlóságok vannak az eukarióta és a prokarióta sejtek között? Az eukarióta és a prokarióta sejtek DNS-t tartalmaznak. Mindkettő képes reprodukálni. Ezenkívül mindkettő élő sejt. És mindkettő riboszómával rendelkezik A sejt az élet legkisebb egysége, és alapvető alkotóeleme, hogy meghatározzunk minket élő lényeknek.Mivel mérete olyan kicsi, hogy nem fedezték fel, amíg a mikroszkópot nem találták fel. A tizenkilencedik és a huszadik, a sejtelmélet kialakulását jelenti, amely magyarázza, hogy a sejt az élő lények szerkezeti egysége, és kimondja, hogy minden élő lény egy vagy több. Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása. PROKARIÓTA SEJT. 1-10. μ. m. Nincs maghártya. EUKARIÓTA SEJT. 10-100. μ. m. Van maghártya. Örökítő. A sejt az élet legkisebb része, és alapvető eleme annak, hogy meghatározzanak minket élőlényként.Mivel a mérete annyira kicsi, hogy a mikroszkóp feltalálásáig nem fedezték fel. A tizenkilencedik és huszadik század a sejtelméletet fejleszti, ami megmagyarázza, hogy a sejt az élőlények szerkezeti egysége, és kijelenti, hogy minden élő lény egy vagy több sejtből áll

Eukarióták és prokarióták összehasonlítása, savesave

A sejt - cellula - az élő szervezet alapvető szerkezeti és működési egysége, amely képes az önálló anyag cserefolyamatokra és a szaporodásra. Alapvetően két típusa van a sejteknek: - prokarióta: nincs körülhatárolt sejtmagja, - eukarióta: körülhatárolt sejtmaggal rendelkezi Minden prokarióta szervezet egysejtű, vagyis az egész szervezet csak egy sejt. A prokarióta organizmusok ivartalanok, vagyis nincs szükségük partnerre a szaporodáshoz. A legtöbben egy bináris hasadásnak nevezett folyamat révén szaporodnak, ahol alapvetően a sejt csak kettéválik, miután lemásolta DNS-ét biomolekulák méretének összehasonlítása által. A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése. A sejt rendszerként való működésének belátása. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismerete Az eukarióta sejtek sokkal összetettebbek és nagyobb, mint a prokarióta sejtek. Állati és növényi sejtek tartalmaznak sok sejtszervecskék nem talált prokarióta sejtekben. A prokarióták nincs valódi magban, a DNS-t nem tartalmaz egy membránt, de tekercselt fel egy régióban a citoplazma úgynevezett nukleoid • A baktériumok gyarmatosították és bőségesek több mint egy milliárd évig, mielőtt az eukarióták megjelentek a világban. • A legtöbb bakteriális sejt kisebb, körülbelül 1 μm átmérőjű, míg a legtöbb eukarióta sejt 10-szer nagyobb

A sejtbiológia alapjai | Digitális Tankönyvtár

Biológia - 11. évfolyam Sulinet Tudásbázi

Ez a sejten belül, hogy a kémiai reakciók szükséges anyagcsere és a szaporodás kerül sor. Vannak két alapvető típusú sejtek prokarióta sejtek (egysejtű szerkezeteket, amelyek nem tartalmaznak mag) és eukarióta sejtek (cellák, amelyek egy hártyás atommag és sejtszervecskék, hogy végre speciális funkciók) Egy egyszerű baktérium sejt is több ezer fehérjét tartalmaz. Nagyon bonyolult, összetett rendszer a sejt. Továbbiakban az eukarióta sejtekről lesz szó,főként az állatok, emberek sejtjeiről. Sejtplazma (citoplazma) A sejtplazma a sejt alapállománya. A sejtmag és a sejthártya között található

Bevezetés a prokarióták világába | Digitális Tankönyvtár

Prokarióta sejtek vs

1 A prokarióta Escherichia coli- és az eukarióta ecetmuslica dutpáz szerkezetének és működésének összehasonlító vizsgálata Kovári Júlia Okleveles vegyészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki kar, Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok doktori iskola Témavezetők: Dr. Vértessy G. Beáta A biológiai tudományok doktora, Tudományos. Sejt- és molekuláris biológia: fogalmak és kísérletek. John Wiley & Sons. Pontón, J. (2008). A gombák sejtfala és az anidulafungin hatásmechanizmusa. Rev Iberoam Micol, 25, 78-82. Vellai, T. és Vida, G. (1999). Az eukarióták eredete: a prokarióta és eukarióta sejtek közötti különbség Prokarióta és eukarióta sejtek Oldj meg helyesen 3 feladatot 4 feladatból, Kezdd el a kvízt! Kirándulás az eukarióta sejt belsejében. Tanulj! Az endoplazmatikus retikulum és a Golgi-készülék (Megnyit egy modális ablakot) Az endomembrán rendszer (Megnyit egy modális ablakot) Az endomembrán rendszer (Megnyit egy modális ablakot

05

A sejtplazma és a biológiai membránok. A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása. A biológiai membránok felépítése. A sejthártya és az endoplazmatikus membránrendszer. 24. óra Anyagforgalom a membránon keresztül. A passzív és az aktív transzport jellemzői. Az endocitózis és a exocitózis fogalma A sejt fogalma. Pro- és eukarióta sejt fogalma, összehasonlítása. Az endoszimbionta elmélet. Állati és növényi sejtek összehasonlítása. A biogén elemek. Az élő szervezet szervetlen alkotói. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, biológiai jelentősége. Ozmózis és diffúzió fogalma. 3. hét A diffúzió fizikai. Prokarióták és az eukarióták összehasonlítása. Szempontok Prokarióta Eukarióta Testszerveződés egysejtű Főleg többsejtű Méret 1-10 μm 10-100 μm - 30 m Belső hártyarendszer Kevéssé fejlett fejlett Maghártya nincs van Örökítőanyag maganyagban sejtmagban Sejtszervecskék Kevés típusa van Sokféle típusa van. Ez a szerveződés jellemző a vörös- és barnamoszatok többségére, sok zöldmoszatra (pl. csillárkamoszat), a bazidiumos gombákra és a mohákra. II. KIEGÉSZÍTÉSEK A prokarióta és eukarióta sejt. Biokémiai, sejttani ismereteink birtokában érdemes összevetnünk a kétféle sejttípus főbb jellemzőit

 • Sziámi ikrek szétválasztása csókay.
 • Áttelelő saláta fajták.
 • Beyblade metal fusion 5 rész.
 • Custom rom xiaomi mi a1.
 • Különleges francia kártya.
 • Samsung vr20m707hws/ge.
 • Precíziós lövészet.
 • Esztergom naturista wellness.
 • Hajós andrás magassága.
 • Ipari búvár budapest.
 • Earl babbie a társadalomtudományi kutatás gyakorlata rövidített.
 • Monster cross sisak.
 • Szandi búcsúznunk kell.
 • Füvészkert étterem és kávézó.
 • 0 5 g/l véralkoholszint.
 • Viscount white gránit.
 • TS ikonok letöltése.
 • Georgia State.
 • Malm fésülködő asztal.
 • Praktiker csillárok.
 • Www autonavigator.
 • Általános kompetenciák.
 • Föníciai abc.
 • Nyári gulyásleves.
 • Youtube bogyó és babóca léggömb.
 • Party limo.
 • Tv box.
 • Patricia heaton constantine yankoglu.
 • Nicole kidman lányai.
 • Menstruáció előtt terhesség esélye.
 • Kombi gázkazán árak.
 • Black friday hintaló.
 • Lidl overlock 2020.
 • Eredeti converse cipők.
 • Megye 1 menetrend.
 • Betűk a betűkhöz oktató játék.
 • Történelmi íjak.
 • Apple app store facebook.
 • Őszülés pajzsmirigy.
 • Ingyenes pilates letöltés.